Posted on: 13 กุมภาพันธ์ 2023 Posted by: admin Comments: 0

มรดกขลังของดีวัดชิโนรส ปี๒๕๑๒-๒๕๑๔ สกุลสมเด็จ เบญจภาคีแห่งความ “เฮง”

♦♦♦ นับแต่ปี ๒๕๑๒๒๕๑๔ วัดชิโนรสได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยพระมหาประดับ แน่นหนา  รวม ๔ ครั้ง วัตถุมงคลของวัดที่สร้างขึ้นระหว่างปีดังกล่าว ได้ถูกจัดให้เป็น มรดกขลัง ในสารบบวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกในยุคนั้นโดยปริยาย

♦♦♦ ปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของวัดชิโนรสล้วนเป็นที่แสวงหานำมาสักการบูชาอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีประสบการณ์เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้อย่างมากมายทั้งยังมีประวัติการสร้างและพิธีกรรมที่ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดชัดเจน ไร้ข้อกังขา ในช่วงหลังมีประชาชนผู้มีศรัทธาให้ความสนใจพระพิมพ์ต่างๆของวัดชิโนรสอย่างมากมาย จึงมีการหาหลักฐานการสร้างเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน เป็นหลักพิจารณาในการเก็บสะสมวัตถุมงคลชุดต่อไป

♦♦♦ นับเป็นความโชคดี ที่บุคคลผู้จัดสร้างวัตถุมงคลวัดชิโนรส ช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๔  คือคุณปู่ มหาประดับหรืออดีตพระมหาประดับ แน่นหนา ปัจจุบันอายุ ๙๕ ปี  ผู้ที่เป็นเจ้าพิธีการจัดสร้างเป็นพยานบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลักฐานการเดินทางเข้าร่วมพิธีของพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญโดยตรง คือหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่  และ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม  ซึ่งพระเถระทั้ง ๓ รูป นี้ ได้ร่วมนั่งปลุกเสกวัตถุมงคล พระพิมพ์ต่างๆในพระอุโบสถวัดชิโนรส ครบทั้ง ๔ ครั้ง ที่คุณปู่มหาประดับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง

♦♦♦ ข้อมูลชิ้นนี้นับเป็นหลักฐานทางความทรงจำที่สำคัญของผู้ที่ได้ดำเนินการอาราธนานิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั้ง ๓ รูป ด้วยตัวเอง แม้เคยมีข้อถกเถียงกันก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้มีการถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าถูกปล่อยปละละเลย ให้คนรุ่นหลังคิดคาดเดาไปเอากันเองว่า พระเกจิรูปสำคัญเฉพาะคือ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดชิโนรส ในปีอื่นที่นอกจากปี ๒๕๑๒ หรือไม่

♦♦♦ ในเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าพิธี ผู้ที่อาราธนานิมนต์พระคือ คุณปู่มหาประดับ ซึ่งปัจจุบันท่านก็อายุเกือบร้อยปีแล้ว และท่านก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับวัตถุมงคลที่ท่านได้เคยจัดสร้างในช่วงปี พ.ศ.ดังกล่าวเลย  ก่อนที่ท่านจะลาสิกขานั้น ท่านได้ถวายวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๔ ทั้งหมดรวม ๔ วาระ ให้เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนา จนหมดสิ้น